Laser fiber – etapy cięcia

Omawiając laser fiber warto poznać etapy jego działania. Podczas cięcia możemy wyróżnić trzy – początek, cięcie właściwe oraz zakończenie. Strumień gazu dostarczany jest do strefy cięcia z jednej strony obrabianego elementu. Powoduje to stopniowe usuwanie materiału na stronie przeciwnej. Podczas cięcia od brzegu blachy mamy do czynienia z ciągłym i nieprzerwanym występowaniem tego zjawiska. Jednak w przypadku rozpoczęcia działań w odległości od niego dalszej, zachodzi proces wydrążania otworu. Jest to naprawdę trudne zadanie, ponieważ wycinany materiał musi zostać odprowadzony na tę samą stronę. Aby ułatwić sobie zadanie, można zastosować jeden z trzech patentów. Pierwszy z nich, to stosowanie tych samych wartości w przypadku mocy i ciśnienia gazu. Działające w ten sposób ciepło tworzy kawałek płynnego metalu o stale powiększającej się objętości. Następnym krokiem w tym procesie jest częściowe jego spalanie oraz gwałtowne usunięcie z promienia działającej wiązki. Laser oddziałuje w taki sposób, że otwór ma zwykle większe wymiary niż sama szczelina. Ta dosyć szybka metoda powodować może jednak zanieczyszczenie dyszy, a w końcu jej zatkanie. Otwór co prawda jest duży, ale ma nieregularne kształty.

Laser fiber – kolejne etapy

Następna metoda polega na drążeniu otworu metodą impulsową. Za ich pośrednictwem następuje topienie i odparowywanie małych ilości obrabianego materiału. Oczywiście aby uzyskać dobry efekt należy odpowiednio dobrać wszystkie parametry. Niestety proces ten jest znacznie dłuższy, a uzyskany otwór znacznie odbiega rozmiarem w porównaniu do poprzednika. Ostatnim sposobem jest metoda pośrednia, czyli powstawanie otworu na skutek działania kilku impulsów. Ta metoda pozwala zapomnieć o problemie zatykania się dyszy – laser jest wtedy wolny od zanieczyszczeń, co pozytywnie wpływa na jego pracę. Najważniejszą częścią całego procesu jest etap końcowy. Należy zwrócić w nim uwagę na kilka istotnych czynników. Pierwszym z nich jest dokładne zabezpieczenie obrobionego fragmentu materiału poprzez odpowiednie podparcie. Jego brak może skutkować zaburzeniem linii cięcia, co w tym przypadku będzie karygodnym błędem. Całe cięcie będzie trzeba powtarzać od nowa. To strata czasu oraz pieniędzy. Drugim czynnikiem jest pilnowanie, aby laser się nie przegrzał. Cięcie stali z zastosowaniem lasera jest reakcją dostarczającą energię na poziomie 60%. Pozostała składowa to zastosowanie tlenu jako gazu tnącego. Takie cięcie wysokociśnieniowe z zastosowaniem tego składnika stosowane jest dla twardych materiałów jak brąz. Sam jego przepływ zależy od średnicy dyszy. Zatem można je regulować w sposób dowolny. W przypadku użycia azotu energia pochodzi od promienia lasera. To zaś wymaga większej mocy urządzeń pracujących. Metodę to wykorzystuje się głównie w przypadku cięcia stali wysokostopowych. Materiał topi się poprzez działanie promienia gazu obojętnego. W takim przypadku ciśnienie powinno być dużo wyższe, co w konsekwencji wpływa na szybsze zużywanie się gazu. Aby uzyskać optymalny efekt, dysze tnące powinny być adekwatnie większe.

Więcej informacji znajdziesz na: https://laserfiber.tech/maszyny-laserowe-3d/